Vad söker du?

Genom att söka efter varor och tjänster
lokalt är vi starka tillsammans
Visa våra medlemmar

Kommande evenemang

Visa alla evenemang

Nyheter

Seminariepartners Business Week 2020

Henrik Lindstedt - 17 januari 2020
Inom väldigt snar framtid kommer programmet presenteras i sin helhet, efter det gör vi en noggrannare beskrivning om varje programpunkt.Tills vidare får vi kittla er lite med avsändarna. Business week 2020 program presenteras här inom kort.Seminariepartners för året upplaga är: PWCALMIFöreningen FunkisDedikera verksamhetsutveckling Länsförsäkringar    Sharp                    …