Vad söker du?

Genom att söka efter varor och tjänster
lokalt är vi starka tillsammans
Visa våra medlemmar

Nyheter

Karlskoga kommun förbereder för kritiskt läge i förskola och skola

Henrik Lindstedt - 26 mars 2020
Uppdateras löpande, se länken nedan för senaste information Uppdaterad information fredag den 27 mars. Utifrån nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) så behöver kommunen nu ändra hanteringen av insamling av vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktig verksamhet.  Vi vill med detta uppmärksamma både vårdnadshavare och arbetsgivare på att det kommit nya föreskrifter från MSB. …

Kommande evenemang

Visa alla evenemang