Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

20 maj 2020
10:00 - 12:00
Stallet Bofors Hotell

Välkommen till ett seminarium där bland annat säkerhetspolisen (SÄPO) ger sin bild av cyberhoten mot teknikföretag och underleverantörer i Örebro och Värmlands län

 Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade. Anmälan krävs.

  1. Skapa medvetenhet om att cyberattacker mot  företag i Sverige hänger samman med en ökad grad av aktivitet från främmande makter.
  2. Upplysa om att svenska företag, både stora teknikföretag men i allt större utsträckning också små underleverantörer, är måltavlor för sofistikerade attacker från främmande makter.
  3. Betona att fysisk och digital säkerhet hänger ihop, och att cyberangrepp därför inte ska ses som någon isolerad eller perifer företeelse.

Relevanta frågor som kommer beröras:

  • Hur ser den nya hotbilden ut mot minde företag och underleverantörer?
  • Vilka är förövarna och deras drivkrafter?
  • Hur går attackerna till?
  • Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
  • Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Arrangörer:

Seminariet arrangeras gemensamt av Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF), Teknikföretagen, Möckelnföretagen och Västra Bergslagens Industriförening

Frågor:

Kontakta Patrik Sandgren på Teknikföretagen:

Patrik Sandgren, e-post: patrik.sandgren@teknikforetagen.se
+46 8 782 09 42
+46 72 206 12 41
Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm

Inbjudan till seminarium om cyberskydd i Karlskoga 20 maj 2020