Digitaliseringens möjligheter – Karlskoga

13 februari 2020
09:00 - 12:00
Bofors Herrgård

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Finns rätt kompetens? Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Välkommen till en förmiddag med fokus på digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag i Karlskoga, med efterföljande företagsbesök hos Moelven.

Forumet arrangeras av IVAs Smart Industri och Kick start Digitalisering i samarbete med:
Västra Bergslagens Industriförening, Handelskammaren Mälardalen, Alfred Nobel Science Park, 3DTC Group, Booforsen, KCEM och MöckelnFöretagen.

För mer information, anmäla  och programmet i sin helhet. Klicka HÄR