Mat & Prat

13 februari 2019
karlskoga Hotell

Varje månad ordnar näringslivsorganisationerna en nätverkslunch, Mat & Prat.

Gäster bjuds in till föredrag, kommunen informerar om aktuella ämnen och projekt och näringslivsorganisationerna informerar om kommande aktiviteter.

Vill ditt företag informera om något så hör av dig till henrik@mockelnforetagen.se

Program till den 13 februari:

  • I framtiden behöver Sverige fler tekniker och entreprenörer. Men de senaste åren har ansökningarna till tekniska utbildningar minskat. Komtek vill vända trenden.
  • Till Komtek, kommunala teknik- och entreprenörskolan, kommer man för att ha roligt. Barn, ungdomar och vuxna skapar, experimenterar och löser tekniska utmaningar. Med stöd av inspirerande handledare i välutrustade lokaler och generöst med material, verktyg och maskiner.
  • Teknikintresset väcks och fördjupas och kreativiteten utvecklas. Det ger ett tekniskt själförtroende. Genusperspektivet är självklart. Komtek jobbar för att bryta traditionella könsroller och öka flickors teknikintresse.

Övrigt:

Samarrangörer till Mat & Prat informerar om kommande projekt & arrangemang