Mat & Prat

13 mars 2019
Karlskoga Hotell

Andra onsdagen i varje månad ordnar näringslivsorganisationerna en nätverkslunch, Mat & Prat.

Gäster bjuds in till föredrag, kommunen informerar om aktuella ämnen och projekt och näringslivsorganisationerna informerar om kommande aktiviteter.

Vill ditt företag informera om något så hör av dig till henrik@mockelnforetagen.se

Program till den 13 mars:

  • AB Karl Hedin Bygghandel etablerar sig i Karlskoga.De finns idag på 43 orter från Östersund i norr till Trollhättan i söder. Med närmare 500 anställda och en omsättning om ca 2,4 miljarder är bygghandeln den största och mest expansiva delen i koncernen AB Karl Hedin.
  • Karlskoga blir butik nummer 44. Varje butik är anpassad efter de lokala förutsättningar som råder på varje ort. Det gäller både sortiment och unika kundlösningar.

Övrigt:

Samarrangörer till Mat & Prat informerar om kommande projekt & arrangemang