Föreningen

Föreningen grundandes 1978 och representerar närmare 300 företag och organisationer i 32 branscher med ca 10 000 anställda. Föreningens medlemmar finns huvudsakligen i Karlskoga och Degerfors (76%). Övriga medlemmar återfinns i huvudsak i Kristinehamn, Örebro, Karlstad, Storfors, Filipstad, Hällefors.

Verksamhetsidé:

Vi utvecklar, medverkar i och driver projekt som syftar till ökad konkurrenskraft och tillväxt för våra medlemsföretag i region Östra Värmland. Vi uppnår detta genom att löpande informera om och till våra medlemmar samt också ”marknadsföra” från medlem till medlem via sk veckomail. Vi arrangerar, ofta tillsammans med andra aktörer, utställningar och mötestillfällen som ger kompetensutveckling och information. Via nätverkande ökar vi samarbetet med andra nätverk och andra regionala aktörer.

Regional utveckling

MöckelnFöretagen deltar i utvecklingen av regionala innovationssystemet genom engagemang och representation i olika seminarier, styrgrupper och arbetsmöten. En del av arbetet består av opinionsbildning och remissinstans i viktiga frågor om infrastruktur, kompetens- och kapitalförsörjning för region Östra Värmland och fungerar därmed som en länk mellan region Värmland och region Örebro.

Lokalt engagemang Karlskoga-Degerfors

 • Vi stöder nyföretagandet och innovationsarbetet
 • Vi samarbetar med Alfred Nobel Science Park & Campus Alfred Nobel
 • Vi samarbetar med Karlskoga Näringsliv & Turism AB
 • Vi är sammankallande i Stiftelsen för Möckelnregionens Företagspris som utdelas årligen
 • Vi är delarrangör i Mat & Prat, månatlig informationslunch för näringslivet
 • Vi är delarrangör i årlig återkommande B2B-mässa

Medlemsarrangemang:

 • Elmia Subcontractor – en företagsgemensam monter för tillverkningsindustrin i regionen där utställande företag har full service och anländer till färdigställd monter och kan fokusera fullt på sin egen verksamhet
 • Affärsexpedition
 • Månatliga frukostmöten – med medlemsinformation och ofta med ett ”värdskap” av en medlem som får tillfälle presentera sig och sina produkter
 • Möckeln Trophy Day – en aktivitetsdag för medlemmar och deras kunder, leverantörer och/eller anställda. Avslutas med gemensam BBQ
 • Gemensamma aktiviteter med andra aktörer lokalt och regionalt

 

Stadgar
STADGAR FÖR FÖRETAGAREFÖRENINGEN MÖCKELNFÖRETAGEN