AGEFA Miljö AB

Kontakt

Huvudkategori: Tjänsteföretag
  • Företagsinformation

AGEFA Miljö AB kan erbjuda en rad olika konsulttjänster inom miljöområdet, såsom:

  • Ärenden enligt miljöbalken, till exempel tillståndsansökningar, anmälningsärenden, miljörapporter.
  • Tillämpning av den europeiska kemikalielagstiftningen Reach
  • Miljöutredningar
  • Avfallsutredningar
  • Miljöutbildningar
  • Miljörevisioner
  • Bevakning av miljölagstiftning
  • Vattenprovtagningar och analyser
  • Kvartalsvisa nyhetsbrev