Samverkan, påverkan, medverkan

  • Skriv ut
  • Epost

Vår målsättning är att föreningen MöckelnFöretagen genom nätverkande, information till och från nära 300 medlemsorganisationer och i samverkan med andra aktörer i regionen, ska främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt 

Vi erbjuder tjänster och är en serviceresurs, ett språkrör, en kommunikations- och marknadsföringskanal för medlemmarna.

Vi skapar mötestillfällen för att medlemmarna ska lära känna varandra och göra affärer med varandra och andra.

Vi driver och medverkar i samverkansprojekt som ska bidra till kompetenshöjning av individer och utveckla företagsklimatet lokalt och i regionen. 

Vi bevakar medlemsföretagens intressen i olika partsammansatta grupper och arbetar för att påverka förbättring av företagens villkor.

 

Vi uppmärksammar och visar på Möckelnregionens entreprenörsskap genom att t.ex. årligen, tillsammans med övriga stiftare, dela ut Möckelnregionens Företagspris.

 

Bli medlem

Ansökningsblankett >>
Kategorier för registrering under rätt bransch »

Ladda hem, skriv ut och fyll i företagets uppgifter. Efter påskrift kan blanketten scannas och mailas till info@mockelnforetagen.se  eller skickas per post till:

MöckelnFöretagen
Kungsvägen 34
691 31 Karlskoga

Medlemsavgift faktureras årsvis utifrån gällande avtal. Uppsägning av avtal kan ske före 30 september innevarande medlemsår.