Huvudsyfte

 • Skriv ut
 • Epost

Föreningen grundandes 1978 och representerar ca 270 företag och organisationer i 32 branscher med ca 10 000 anställda (mars 2014). Föreningens medlemmar finns huvudsakligen i Karlskoga och Degerfors (76%). Övriga medlemmar återfinns i huvudsak i Kristinehamn, Örebro, Karlstad, Storfors, Filipstad, Hällefors.

Verksamhetsidé:

Vi utvecklar, medverkar i och driver projekt som syftar till ökad konkurrenskraft och tillväxt för våra medlemsföretag i region Östra Värmland. Vi uppnår detta genom att löpande informera om och till våra medlemmar samt också "marknadsföra" från medlem till medlem via sk veckomail. Vi arrangerar, ofta tillsammans med andra aktörer, utställningar och mötestillfällen som ger kompetensutveckling och information. Via nätverkande ökar vi samarbetet med andra nätverk och andra regionala aktörer.

Regional utveckling

MöckelnFöretagen deltar i utvecklingen av regionala innovationssystemet genom engagemang och representation i olika seminarier, styrgrupper och arbetsmöten. En del av arbetet består av opinionsbildning och remissinstans i viktiga frågor om infrastruktur, kompetens- och kapitalförsörjning för region Östra Värmland och fungerar därmed som en länk mellan region Värmland och region Örebro.

Lokalt engagemang Karlskoga-Degerfors

 • Vi stöder nyföretagandet och innovationsarbetet
 • Vi samarbetar med Alfred Nobel Science Park & Campus Alfred Nobel
 • Vi samarbetar med Karlskoga Näringsliv & Turism AB
 • Vi är sammankallande i Stiftelsen för Möckelnregionens Företagspris som utdelas årligen
 • Vi är delarrangör i Mat & Prat, månatlig informationslunch för näringslivet
 • Vi är delarrangör i årlig återkommande B2B-mässa

Medlemsarrangemang:

 • Elmia Subcontractor - en företagsgemensam monter för tillverkningsindustrin i regionen där utställande företag har full service och anländer till färdigställd monter och kan ha fullt fokus på säljandet

 • Månatliga frukostmöten - med medlemsinformation och ofta med ett "värdskap" av en medlem som får tillfälle presentera sig och sina produkter

 • Möckeln Trophy Day - en aktivitetsdag för medlemmar och deras kunder, leverantörer och/eller anställda. Avslutas med gemensam BBQ

 • Kostnadsfri utgivning av medlemstidning 4 ggr/år i samverkan med Värmlands Folkblad med artiklar av/med/om medlemsföretag och för regionen intressanta händelser. Upplaga år 2016 ca 35000 ex till alla företag och organisationer i Värmland samt medlemmar i region Örebro och andra orter
   
 • Gemensamma aktiviteter med andra aktörer lokalt och regionalt

Bli medlem

Ansökningsblankett >>
Kategorier för registrering under rätt bransch »

Ladda hem, skriv ut och fyll i företagets uppgifter. Efter påskrift kan blanketten scannas och mailas till info@mockelnforetagen.se  eller skickas per post till:

MöckelnFöretagen
Kungsvägen 34
691 31 Karlskoga

Medlemsavgift faktureras årsvis utifrån gällande avtal. Uppsägning av avtal kan ske före 30 september innevarande medlemsår.