välkommen till Nobeltorget

Delar av regionens näringsliv samlas traditionsenligt under gemensam flagg. Genomförande och projektledning av samlingsmontern är MöckelnFöretagen,  en företagarförening med 300 medlemmar. Tyngdpunkten ligger i Östra Värmland och västra Örebro Län.
Föreningens huvudsyfte är att tillsammans med offentliga intressenter, övriga nätverk, regionalt och nationellt, främja kompetensförsörjning, tillväxt och utveckling.

Vi jobbar också med att söka och skapa mötesplatser som främjar personliga möten, såväl nya som gamla.
Välkommen till en spännande monter som andas historia och framtidsvisioner.

Henrik Lindstedt. Verksamhetsledare MöckelnFöretagen.


 

Utställare i vår monter

Business Region Örebro

Business Region Örebro

Drottninggatan 9
701 35 ÖREBRO
SVERIGE
Tel: +46 19 21 26 15
Fax: +46 19 21 40 41
aners.nyberg@orebro.se
http://www.businessregionorebro.se

Tillväxt tillsammans - 11 kommuner
Allt fler människor kommer till Örebroregionen för att arbeta, göra affärer, handla, äta och uppleva. Många stannar kvar. Visst finns det anledningar till detta. Vi har mycket att erbjuda. Med grunden i en stark tradition och kultur av entreprenörskap, innovationer och utveckling utvecklar människor i dagens Örebroregion nya idéer som skapar en mångfald av möjligheter.

Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro en reguljär verksamhet.
Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning.

Epos Träindustri AB

Epos Träindustri AB

Rishöjdsbron 340
691 91 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 595 00
Fax: +46 586 581 10
info@epostraindustri.se
http://www.epostraindustri.se

Stort, långt, tungt, brett? Ömtåligt? Udda format?

Epos Träindustri AB konstruerar, producerar och levererar specialanpassat, kund­specifikt och måttbeställt träemballage. Bland produkterna finns måttanpassade lådor, pall och mellanlägg. Vi har också patent på en kundspecifik kabeltrumma.

Våra produkter är godkända för export enligt SJVFS 2014:39 (ISPM15) vilket tillåter leverans till hela världen.

Vårt motto är ”Rätt produkt i rätt tid” och vi håller god leveranssäkerhet vilket syns i hög kundnöjdhet och trogen kundkrets, en del har anlitat oss i mer än 20 år.

HÄRDtekno AB

HÄRDtekno AB

Hantverkargatan 6
681 23 KRISTINEHAMN
SVERIGE
Tel: +46 550 349 80
Fax: +46 550 137 40
info@hardtekno.se
http://www.hardtekno.se

HÄRDtekno en modern härdverkstad. Vi har en av Sveriges största horisontellt lastande vakuumugnar; 900x800x1850 mm 1800 kg. När det är kvalificerade krav på värmebehandling för små och medelstora serier vill HÄRDtekno vara den trygga, kompletta och miljöinriktade värmebehandlingsleverantören när det gäller: vakuumhärdning, nitrering, nitrokarburering, seghärdning, skyddad härdning, genomhärdning, sätthärdning, karbonitrering mjukglödgning, avspänningsglödgning mm. All vår utrustning är nyinvesterad mellan 2004-2014.

Karlskoga Automatsvarvning AB

Karlskoga Automatsvarvning AB

Maskinvägen 14
691 37 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 376 00
info@autosvarv.com
http://www.autosvarv.com

Karlskoga Automatsvarvning AB är en kvalificerad underleverantör av maskinbearbetade komponenter med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Våra kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, främst inom Norden.

Vi investerar kontinuerligt för att följa den tekniska utvecklingen inom maskinutrustning och vi håller en hög kompetensnivå på personalen genom intern och extern utbildning. Företaget är certifierat enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.

Karlskoga CNC Quality AB

Karlskoga CNC Quality AB

Svetsarevägen 11
691 37 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 643 30
Fax: +46 586 711 90
info@cncquality.se
http://www.cncquality.se

Med ett kundorienterat fokus och engagemang utmanar vi den tillverkande industrin genom att skapa kreativa lösningar för gemensam konkurrenskraft. Belägna i Karlskoga och med en lång erfarenhet, kompetent personal och hög teknologi tillgodoser vi lokala och globala kunder inom kvalificerad skärande bearbetning Vi bearbetar i flera olika material såsom verktygsstål, konstruktionsstål, stålgjutgods (legerat och olegerat), rostfritt, aluminium, magnesium, mässing, koppar och plast. Vi arbetar hårt för att vara ett företag i framkant – lyhörda för teknikutvecklingen och våra kunders behov.

Karlskoga Näringsliv & Turism AB

Karlskoga Näringsliv & Turism AB

Kungsvägen 34
691 31 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 21 61 00
info@karlskoganaringsliv.se
http://www.karlskoganaringsliv.se

Karlskoga Näringsliv & Turism AB verkar för att främja för företagare i Karlskoga att verka, utvecklas och vara framgångsrika

Karlskoga kommun

Karlskoga kommun

691 83 KARLSKOGA
Phone: +46 586 610 00

kommun@karlskoga.se
www.karlskoga.se

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare.
Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

Lasertech LSH AB

Lasertech LSH AB

Bofors industriområdet
691 80 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 848 00
info@lasertech.se
http://www.lasertech.se

Lasertech LSH AB är Nordens största legoleverantör av lasersvetsade komponenter.
De senaste 3 åren har vi satsat på additiv tillverkning, 3D-printing. Vi är en av få i Sverige som erbjuder 3D-printade detaljer i olika metaller.

Vi utför även laserhärdning samt LMD, metallpulverpåläggning samt lasermärkning. Vi jobbar gärna i projekt och hjälper kunden att hitta den bästa lösningen för deras produkt.

Vår ambition är att fortsätta vara ledande och längst fram när det gäller lasertekniken.
Företaget är certifierat enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och miljö­ledningssystemet ISO 14001.

Nerike Kugg & Mekan AB

Nerike Kugg & Mekan AB

Grusgropsvägen 3
702 36 ÖREBRO
SVERIGE
Tel: +46 19 56 77 70
info@kuggmekan.se
http://www.kuggmekan.se

Nerike Kugg & Mekan AB är med och tillgodoser marknadens behov av komponenter till verkstadsindustrin med specialisering mot kuggtillverkning.

Vi erbjuder totalansvar, från materialanskaffning och prototyptillverkning till bearbetning i små och medelstora serier samt montering fram till färdig produkt

Nerike Kugg & Mekan AB arbetar alltid med att vara känd för
Att ha snabba beslutsvägar
Att det är lätt att få saker gjorda hos oss.
Att det är lätt att kommunicera med oss.

Komponenter från Nerike Kugg & Mekan AB
ger kunden en bra produkt med rätt kvalitet och pris.

PBH-Teknik AB

PBH-Teknik AB

Magasinvägen 3
691 42 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 634 40
Fax: +46 586 634 49
info@pbhteknik.com
http://www.pbhteknik.se

Underleverantör inom skärandebearbetning i 3,4 samt 5 axliga fleroperations maskiner. Vänder oss främst till företag med hög tekniknivå i sina produkter. Vi samarbetar med företag inom bl.a. försvar, medicin, telekom samt instrument industrin. Iso 9001:2008 certifierande. Vi ombesörjer svarvning, slipning, ytbehandling, svetsning m.m. Vi levererar från Prototyp till medel volumleveranser. (100000/år)

Vi förfogar över totalt 10st maskiner. Av dom är 5st fleroperationsmaskiner med upp till 24st palletter. Det möjliggör obemannad och kostnadseffektiv produktion.

PartnerTech Karlskoga AB

PartnerTech Karlskoga AB

Bofors Industriområde
691 80 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 24 60 00
Fax: +46 586 366 05
peter.engberg@permec.se
http://www.permec.se

PartnerTech Karlskoga AB (del av Permec Group) erbjuder komplex bearbetning till kunder främst inom områdena försvar, tungafordon, entreprenad, instrument, lagerindustri, hydraulik, optik och industri. Kärnverksamheten ligger inom 5-axlig fräsning och Fleroperationssvarvning och våra kunder försörjs av ca 60 st moderna CNC maskiner.
Seriestorlekar från enstaka prototyper till långserie i robotbestyckade maskinceller.
Komplexiteten är vår vardag och vi utvecklas med våra kunders höga förväntningar och toleranskrav.
Vi är certifierade enligt ISO 9001-14001.
Mer info finner Ni på www.permec.se

T-verkarna ek. förening

T-verkarna ek. förening

Box 330
701 46 ÖREBRO
SVERIGE
Tel: +46 707 30 62 25
info@t-verkarna.se
http://www.t-verkarna.se

T-verkarna - ett nätverk av underleverantörer i Örebro län. T-verkarna skall genom samarbete mellan företag i olika branscher erbjuda en samarbetspartner som kan tillhandahålla en totallösning av kunders behov. Tillsammans bildar vi en komplett systemleverantör med målsättning att leverera såväl enskilda komponenter som kompletta system.
Vi har följande följande tillverkningsområden:
Skärande bearbetning, Plåtbehandling, Ytbehandling, Slitdelar, Rullprofiler, Kuggtillverkning, 3-D Printing, Gummi samt Plast.

Välkommen till vår monter för en diskussion om vad vi kan hjälpa dig med.

Thermotech Kilsta AB

Thermotech Kilsta AB

Kilsta Södra Industriväg 12
691 37 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 381 20
Fax: +46 586 381 52
anders.dattermark@kilsta.se
http://www.kilsta.se

Thermotech Kilsta AB värmebehandlar och riktar stål. Thermotech Kilsta är ett ISO 9001:2015 certifierat företag. Thermotech Kilsta efterlever också oljeindustrins krav.

Örebro Svets & Hydraulik AB

Örebro Svets & Hydraulik AB

Pappersbruksallén 2
702 15 ÖREBRO
SVERIGE
Tel: +46 19 19 85 80
Fax: +46 19 32 03 20
info@orebro-svets.se
http://www.orebro-svets.se

Örebro Svets & Hydraulik AB är specialiserade på laserskurna, kantpressade och svetsade produkter. Hydraulik och bränsletankar , smide till stolpar samt tillverkning mot entreprenad- och maskinmarknaden.

Vi erbjuder en helhetslösning från ritning till färdig produkt.

Med kompetent och kvalitets medvetna medarbetare.

Företaget är certifierade enligt ISO: 9001. ISO 3834-2. EN 1090-1.

Marknadsplats Karlskoga -logo