Öppet brev från Karlskoga Kommun

page1image1765312

Öppet brev till Karlskogas näringsliv

Till följd av spridningen av coronaviruset har näringslivet i Karlskoga påverkats negativt inom flera branscher. Många verksamheter vittnar om minskade intäkter, och det finns en stor oro över vad detta kan medföra. Karlskoga kommun vill med detta brev betona att vi har full beredskap för allt som kan tänkas påverka vår vardag. Näringslivet är ett av Karlskoga kommuns viktigaste områden och vi vill försäkra dig om att vi kommer göra allt det som ryms inom kommunens ansvarsområden för att stödja er i denna tuffa situation.

Under de senaste dagarna har vi haft givande dialoger med representanter från det lokala näringslivet där vi diskuterat nuläget och vägen framåt. Vi har även tagit del av information och synpunkter från organisationer som Svenskt Näringsliv, Företagarna och Visita.

Karlskoga kommun har därför tillfälligt tagit fram ett antal områden med riktade insatser för att stärka och underlätta för lokala näringsidkare.

 •   Avgiftsfri parkering i hela centrum. Gäller Karlskoga kommuns parkeringar.
 •   Slopad avgift för hyra gällande uteserveringar och torghandel.
 •   Tillsyn vid verksamheter kommer enbart ske vid behov.
 •   Möjlighet till anstånd/förlängda betalningstider på hyra i Karlskoga kommuns ochKarlskogahem AB:s lokaler.
  E-post: jan.eriksson@karlskogahem.se Telefon: 0586-657 32
 •   Möjlighet att korta ned betalningstid för de företag som är leverantörer till Karlskoga kommunE-post: sandra.borjesson@karlskoga.se
 •   Uppskov ges för kommunala tillsynsavgifter och tillståndsavgifterE-post: pernilla.anderssonwiss@karlskoga.se
 •   Kommunen inrättar omgående funktionen näringslivslots, som får till uppgift attinformera och ledsaga företag kring frågor som bland annat gäller den uppkomna situationen.
  E-post: naringslivslots@karlskoga.se
  Telefon: 0586 – 610 10De här insatserna löser förstås inte allt, men kan förhoppningsvis skapa lite gynnsammare förutsättningar i en besvärlig tid för er företagare. Vi har stora samhällsutmaningar framför oss, utmaningar som vi bara kan klara av tillsammans.Vi har även sammanställt allmänna tips och råd med länkar till myndigheter och organisationer, som kan ge god information till dig som näringsidkare. Se bilaga ”Tips och råd.”Vår övergripande och gemensamma strävan är att Karlskoga, även efter den här prövningen, ska fortsatt vara en livskraftig och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
  Tony Ring Kommunstyrelsens ordförande
  Johan HarrysonKommundirektör

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION GÄLLANDE BREVET