Nobeltorget Karlskoga Business Week är över och vi vill riktat ett alldeles fantastiskt stort tack till alla som på ett eller annat sätt engagerat sig i veckan. TACK!!!

Vilken gala det blev, vi hyllade, vi skålade, vi dansade och vi skrattade.
Nedan presenteras kanske dom som vart lyckligast?! Vinnarna!!

Årets:

Tillväxtföretag
Presenterat av: Almi Företagspartner.
Vinnare: Lasertech Lsh Ab

Årets tillväxtföretag har under de senaste åren med ny teknik skördat fina framgångar inom tung fordonsindustri. Med investeringar i ny och modern teknik har bolaget gjort en fantastisk tillväxtresa de senaste åren där man växt organiskt och med en bibehållen lönsamhet! Pris till årets tillväxtföretag 2020 går till: 

Stolt Karlskoging.
Presenterat av: Karlskoga Kommun.
Vinnare: Maria Ekman
Motivering: Bild och motivering kommer.

Brand Ambassador.
Presenterat av: Arena Reklam.
Vinnare: VarnumHälsan
Motivering: ”Med en enhetlig grafisk profil som tydligt förkroppsligar deras verksamhet både genom namn och symbol är det lätt att förstå att detta är ett företag som bryr sig om andras välmående. Detta förstärks genom ett ständigt nätverkande, utbildningar och föreläsningar som bidrar till en bättre företagshälsa i vårt näringsliv. Med ett hjärta som slår för det sundare arbetslivet och som även symboliserar hela deras verksamhet har detta företag hittat en tydlig plats på marknaden som bara växer sig starkare-VarnumHälsan❤

Uf Personlighet.
Presenterat av: Ung Företagsamhet
Vinnare: Henrik Lindstedt MöckelnFöretagen
Motivering:

Vi vill tack årets pristagare för ett fantastiskt UF-ambassadörskap. Personen har hjälpt UF med att få synlighet under Business Week och skapat fantastiska möjligheter för UF-elever att möta det lokala näringslivet.
Som ideell verksamhet med länet som arbetsplats är våra ambassadörer oerhört viktiga för oss.
Personen har under en lång period visat ett brinnande engagemang för frågan ungt entreprenörskap och för Ung Företsagsamhet i synnerhet.Vi vill med detta skicka ett stort tack till……..Henka Lindstedt!

Eldsjäl:
Presenterat av: Möckelnföreningarna.
Vinnare: Daniel Lindqvist, Karlskoga bats
Motivering:

Årets Företagare
Presenterat av: Företagarna.
Vinnare:
Motivering: Bild och motivering kommer snarast

Industripris
Presenterat av: Västra Bergslagens Industriförening
Vinnare:
Motivering: Bild och motivering kommer snarast

Möckelnregionens Företagspris
Presenterat av: Kga.Dfs.Kommun. Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB och MöckelnFöretagen.
Vinnare: Booforsen Fastighets AB
Motivering:

Booforsen Fastighets AB bygger på modernt ledarskap och teamkänsla, innovativa lösningar och stark lokal förankring där respekt för tradition och historia går arm i arm med nutid och framtid.

Booforsen Fastighets AB visar Karlskoga vägen mot nya lösningar och visar hur ett företag i tiden kan engagera sig i såväl samhälle som näringsliv.

Samtidigt har man med starka ägare och framåtsyftande ledarskap byggt ett starkt företag, ökat omsättningen, fyllt fastigheter och lokaler och framförallt starkt bidragit till att ta Karlskoga från dåtidens kartblad till framtidens GPS-koordinater.

Specialpris
Presenterat av: Samverkan.
Vinnare: Jenny Sidenvall
Motivering: Bild och motivering kommer snarast

Ett pris som handlar om mod och styrka!
Fyra viktiga parametrar som forskarna säger är faktorer som gör att vi mår bra på våra arbetsplatser är tillfredsställelse, uppskattning, gemenskap och stolthet. Hur skulle det kännas att inte ha ett arbete? att känna utanförskap?  Att få frågan ” vad jobbar du med då ??” utan att kunna ge ett svar. 
Att falla mellan stolarna i byråkratins ingenmansland kan drabba oss alla, du anses för sjuka för att skrivas in på AF och för friska för att bli kund hos FK. 
Vi vill belöna en person för sin styrka och mod att förändra sitt eget liv. En person som strävade efter tillfredsställelse, uppskattning, gemenskap och stolthet…. och lyckades! En resa från utanförskap till egen företagare.