OBS! Nytt Datum OBS! Årsmöte Företagarföreningen MöckelnFöretagen

27 april 2021
16:00 - 18:00
Teams

OBS! Datumändring pga. av sjukdom tvingas vi flytta årsmötet till 27 April OBS

Då vi fortsatt är i denna prekära situation väljer vi även i år att bjuda in till ett digital årsmöte via Teams.
I teams presenteras årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.

Ni är välkommen med anmälan nedan senast Torsdag 22 april