Årsmöte Företagarföreningen MöckelnFöretagen

2 april 2020
16:00 - 18:00
Web.

Uppdatering gällande årsstämma

På grund av rådande omständigheter väljer vi att genomföra årsstämman digitalt.
Anmälda via nedanstående länk kommer att få en inbjudan till videokonferens, dagordning och övrig information Torsdag 2 april på angiven mejladress.
Observera att vi behöver din anmälan senast Tisdag 31 Mars.