Mat & Prat

13 oktober 2021
11:30 - 13:00
-

Vi hoppas och tror att världens samlade kompetens tar oss ur det här och att vi nu i höst äntligen kan börja träffas igen.
Vi har lite praktiska saker att lösa innan bokningen öppnar, men datumen är spikade.