Seminarieserie – RISE

25 november 2020
13:00 - 17:00
WEB

INBJUDAN – INDUSTRIFÖRETAG    -Vi ställer inte in, vi ställer om.

 Seminarieserie DIGITALT – Del 1, Möjligheternas dag
LÄNK TILL TEAMS-Seminarium Klicka här för att delta i mötet.

Vid seminariet kommer forskningsinstitutet RISE att presentera hur de jobbar med ett antal konkreta exempel på industriell utveckling samt i övrigt presentera RISE. Dessutom kommer några pågående utvecklingsprojekt med företag i regionen att presenteras. Syftet med det första mötet är att etablera närmare kontakter och nya samarbeten med företag i västra Bergslagen. I det andra mötet tas inspel från företagen upp och RISE tränger djupare in i dessa områden.

Till det andra mötet har deltagande företag i förväg möjlighet att anmäla problemställningar eller idéer till utvecklingsprojekt, varefter RISE tar upp dessa. Det kan innebära att dessa förslag redan ingår i ett pågående projekt eller kan innebära uppstart av ett nytt utvecklingsprojekt. Det kommer även att finnas möjlighet till individuella samtal med RISE.

Deltagare från RISE: Benny Lyvén och Marcus Vestergren, Forsknings och affärsutevecklingschefer, Konrad Tarka, RISE Jim Lund, RISE Karlskoga Deltagande lokala företag som presenterar pågående projekt:
SAAB och Bharat Forge Kilsta


Kommande evenemang

Visa alla evenemang