Föreningen

Föreningen grundandes 1978 och representerar närmare 300 företag och organisationer i 32 branscher med ca 10 000 anställda. Föreningens medlemmar finns huvudsakligen i Karlskoga och Degerfors (76%). Övriga medlemmar återfinns i huvudsak i Kristinehamn, Örebro, Karlstad, Storfors, Filipstad, Hällefors.

Verksamhetsidé:

Vi utvecklar, medverkar i och driver projekt som syftar till ökad konkurrenskraft och tillväxt för våra medlemsföretag i region Östra Värmland. Vi uppnår detta genom att löpande informera om och till våra medlemmar samt också ”marknadsföra” från medlem till medlem. Vi arrangerar, ofta tillsammans med andra aktörer, utställningar och mötestillfällen som ger kompetensutveckling och information. Via nätverkande ökar vi samarbetet med andra nätverk och andra regionala aktörer.

Regional utveckling

MöckelnFöretagen deltar i utvecklingen av regionala innovationssystemet genom engagemang och representation i olika seminarier, styrgrupper och arbetsmöten. En del av arbetet består av opinionsbildning och remissinstans i viktiga frågor om infrastruktur, kompetens- och kapitalförsörjning för region Östra Värmland och fungerar därmed som en länk mellan region Värmland och region Örebro.

Lokalt engagemang Karlskoga-Degerfors

 • Vi stöder nyföretagandet och innovationsarbetet
 • Vi samarbetar med iKarlskoga, Västra Bergslagens Industriförening mfl.
 • Vi är sammankallande i Stiftelsen för Möckelnregionens Företagspris som utdelas årligen
 • Vi är arrangörer av Mat & Prat, månatlig informationslunch för näringslivet
 • Vi är initiativtagare och genomförare av Karlskoga Business Week
 • Driver och genomför Nobelgalan
 • Vi arrangerar och genomför Affärsexpedition
 • Tränings(NÄTverket

Medlemsarrangemang:

 • Elmia Subcontractor – en samlingsmonter för tillverkningsindustrin i regionen där utställande företag har full service och anländer till färdigställd monter och kan fokusera fullt på sin egen verksamhet
 • Affärsexpedition
 • Månatliga frukostmöten – med medlemsinformation och ofta med ett ”värdskap” av en medlem som får tillfälle presentera sig och sina produkter
 • Möckeln Trophy Day – en aktivitetsdag för medlemmar och deras kunder, leverantörer och/eller anställda. Avslutas med gemensam bankett
 • Gemensamma aktiviteter med andra aktörer lokalt och regionalt
 • Tränings(NÄT) verket
 • Business week
 • Nobelgalan

Stadgar
STADGAR FÖR FÖRETAGAREFÖRENINGEN MÖCKELNFÖRETAGEN