Kriterier MöckelnRegionens Företagspris

Kriterierna för Möckelnregionens Företagspris enligt statuter från 1986:

”Företagspriset skall utdelas till det företag som under föregående år genom olika insatser åstadkommit en betydande produktionsökning eller lanserat en ny produkt eller genomfört en exportsatsning eller på annat sätt bidragit till näringslivets utveckling i Möckelnregionen. Alla små och medelstora företag kan kandidera till  företagspriset.

Nya kriterier framtagna den 12 oktober 2005:

  • Företaget skapar bestående lönsamhet med eget finansiellt engagemang
  • Man följer samhällets etiska regler och normer
  • Företaget står för nytänkande och kreativitet och har starka tillväxtambitioner
  • Man står för en bra personalpolitik
  • Man tar aktiv del i näringslivets utveckling i regionen

Nya kriterier enligt beslut 061129

  • Skapa bestående lönsamhet med eget finansiellt engagemang och uthållighet.
  • Företaget följer samhällets etiska regler och normer.
  • Företaget står för kreativitet, nytänkande samt har starka tillväxtambitioner.
  • Företaget står för en bra personalpolitik.
  • Företaget tar aktiv del i näringslivets utveckling i Möckelnregionen.