välkommen till Nobeltorget

Delar av regionens näringsliv samlas traditionsenligt under gemensam flagg. Genomförande och projektledning av samlingsmontern är MöckelnFöretagen,  en företagarförening med 300 medlemmar. Tyngdpunkten ligger i Östra Värmland och västra Örebro Län.
Föreningens huvudsyfte är att tillsammans med offentliga intressenter, övriga nätverk, regionalt och nationellt, främja kompetensförsörjning, tillväxt, hållbarhet och utveckling.

Vi jobbar också med att söka och skapa mötesplatser som främjar personliga möten, såväl nya som gamla.
Välkommen till en spännande monter som andas historia och framtidsvisioner.
I MONTERKATALOGEN kan du se alla utställare

Henrik Lindstedt. Verksamhetsledare MöckelnFöretagen.

 


 

Utställare i vår monter

Business Region Örebro

Business Region Örebro

Drottninggatan 9
701 35 ÖREBRO
SVERIGE
Tel: +46 19 21 26 15
Fax: +46 19 21 40 41
anders.nyberg@orebro.se
http://www.businessregionorebro.se

Epos Träindustri AB

Epos Träindustri AB

Rishöjdsbron 340
691 91 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 595 00
Fax: +46 586 581 10
info@epostraindustri.se
http://www.epostraindustri.se

Stort, långt, tungt, brett? Ömtåligt? Udda format?

Epos Träindustri AB konstruerar, producerar och levererar specialanpassat, kundspecifikt och måttbeställt träemballage. Bland produkterna finns måttanpassade lådor, pall och mellanlägg, alla
godkända för export enligt SJVFS 2014:39 (ISPM15).

Vårt motto är "Rätt produkt i rätt tid" vilket märks i hög kundnöjdhet.

Hälsa på oss på Nobeltorget, monter C03:36

HÄRDtekno AB

HÄRDtekno AB

Hantverkargatan 6
681 23 KRISTINEHAMN
SVERIGE
Tel: +46 550 349 80
Fax: +46 550 137 40
info@hardtekno.se
http://www.hardtekno.se

HÄRDtekno en modern härdverkstad. Vi har en av Sveriges största horisontellt lastande vakuumugnar; 900x800x1850 mm 1800 kg. När det är kvalificerade krav på värmebehandling för små och medelstora serier vill HÄRDtekno vara den trygga, kompletta och miljöinriktade värmebehandlingsleverantören när det gäller: vakuumhärdning, nitrering, nitrokarburering, seghärdning, skyddad härdning, genomhärdning, sätthärdning, karbonitrering mjukglödgning, avspänningsglödgning mm. All vår utrustning är nyinvesterad mellan 2004-2014.

Karlskoga Automatsvarvning AB

Karlskoga Automatsvarvning AB

Maskinvägen 14
691 37 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 376 00
info@autosvarv.com
http://www.autosvarv.com

Karlskoga Automatsvarvning AB är en kvalificerad underleverantör av maskinbearbetade komponenter med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Våra kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, främst inom Norden.

Vi investerar kontinuerligt för att följa den tekniska utvecklingen inom maskinutrustning och vi håller en hög kompetensnivå på personalen genom intern och extern utbildning. Företaget är certifierat enligt kvalitetssäkringssystmet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001

Karlskoga CNC Quality AB

Karlskoga CNC Quality AB

Svetsarevägen 11
691 37 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 643 30
Fax: +46 586 711 05
info@cncquality.se
http://www.cncquality.se

Med ett kundorienterat fokus och engagemang utmanar vi den tillverkande industrin genom att skapa kreativa lösningar för gemensam konkurrenskraft. Belägna i Karlskoga och med en lång erfarenhet, kompetent personal och hög teknologi tillgodoser vi lokala och globala kunder inom kvalificerad skärande bearbetning Vi bearbetar i flera olika material såsom verktygsstål, konstruktionsstål, stålgjutgods (legerat och olegerat), rostfritt, aluminium, magnesium, mässing, koppar och plast. Vi arbetar hårt för att vara ett företag i framkant – lyhörda för teknikutvecklingen och våra kunders behov.

Karlskoga kommun

Karlskoga kommun

691 83 KARLSKOGA
Phone: +46 586 610 00

kommun@karlskoga.se
www.karlskoga.se

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare.
Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

Lasertech LSH AB

Lasertech LSH AB

Artillerigatan 6
691 50 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 848 00
Fax: +46 586 366 05
karolina@lasertech.se
http://www.lasertech.se

Lasertech LSH AB är Nordens största legoleverantör av lasersvetsade komponenter.
De senaste 4 åren har vi satsat på additiv tillverkning, 3D-printing. Vi är en av få i Sverige som erbjuder 3D-printade detaljer i olika metaller.

Vi utför även laserhärdning samt LMD, metallpulverpåläggning samt lasermärkning.
Vi jobbar gärna i projekt och hjälper kunden att hitta den bästa lösningen för deras produkt.

Vår ambition är att fortsätta vara ledande och längst fram när det gäller lasertekniken.
Företaget är certifierat enligt kvalitetssäkringssystmet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001.

PBH-Teknik AB

PBH-Teknik AB

Magasinsvägen 3
691 42 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 634 40
Fax: +46 586 634 49
info@pbhteknik.com
http://www.pbhteknik.com

Välkommen till PBH-TEKNIK AB C03:36
PBH TEKNIK erbjuder fräsning, Fleroperations bearbetning i 3,4 och 5 axliga maskiner.
Vi jobbar med senaste teknik för att vara tids och kostnads effektiva.
Kunnandet hos personalen samt den flexibla maskinparken möjliggör
effektiv produktion från prototyp,små serie ända upp till volym produktion.
Det är 5st maskiner som har automations lösningar med upp till 24 paletter för främst rationell serie produktion.
Men vi använder dom även för flexibel prototyp/små serie produktion.
Vi är naturligtvis certifierade. ISO 9001:2015.
Besök oss gärna i monter C03:36

PartnerTech Karlskoga AB

PartnerTech Karlskoga AB

Bofors Industriområde
691 80 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 24 60 00
Fax: +46 586 366 05
peter.engberg@permec.se
http://www.permec.se

PartnerTech Karlskoga AB (del av Permec Group) erbjuder avancerad bearbetning till kunder främst inom områdena försvar, tungafordon, entreprenad, instrument, lagerindustri, hydraulik, optik och industri. Kärnverksamheten ligger inom 5-axlig fräsning och Fleroperationssvarvning och våra kunder försörjs av ca 60 st moderna CNC maskiner.
Seriestorlekar från enstaka prototyper till långserie i robotstyrda maskinceller.
Komplexiteten är vår vardag och vi utvecklas med våra kunders höga förväntningar och krav.
Vi är certifierade enligt ISO 9001-14001.
Mer info finner Ni på www.permec.se
Välkomna.

Thermotech Värmebehandlingscenter AB

Thermotech Värmebehandlingscenter AB

Kilsta Södra Industriväg 12
691 37 KARLSKOGA
SVERIGE
Tel: +46 586 381 20
Fax: +46 586 381 52
anders.dattermark@kilsta.se
http://www.kilsta.se

Thermotech Värmebehandlingscenter AB värmebehandlar, riktar och blästrar stål. Thermotech är ett ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierat företag. Thermotech efterlever också oljeindustrins krav.