Samverkan mot -Covid 19

MöckelnFöretagen i samverkan med det senaste tillskottet i medlemsfamiljen Aktivaliva AB och BIK Karlskoga erbjuder befintliga medlemmar en skräddarsydd lösning av Covid-test och smittspårning.

Vill ni testa enskild individ, familjemedlem eller kanske alla medarbetare? Är verksamheten beroende av korta ledtider och snabba provsvar?

Kontakta Jenny för provtagning utifrån erat behov och möjligheter.


Jenny Sidenvall Testkoordinator COVID-19
Fenix: Tel. 0586 63582 * jenny@saljbyranfenix.se