Semestertider.

Det är dags för oss att njuta av den svenska sommaren.
En väldigt annorlunda tid har prövat oss under större delen av 2020 och ingen vet när allting är “normalt” igen. Vi har tvingats ta ett större kliv in i den digitala världen än vad vi kanske hade räknat med, men förhoppningsvis kommer det något gott ut av allt det här.

Nu hoppas vi att sommaren tar hand om oss och att vi kan starta upp hösten på det sätt som vi är vana vid och går inte det, ja då får vi helt enkelt anpassa oss. Vi önskar alla medlemmar och såklart även icke medlemmar en fantastiskt sommar! Ta hand om er därute // H
ps. åter i tjänst fom. 3 aug. ds.